REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

În calitate de gazde, ne dorim să vă amintiți cu plăcere sejurul petrecut la noi și depunem toate eforturile în vederea realizării acestui obiectiv.

Codul și normele de comportament prezentate mai jos au scopul de a stabili premisele unei bune funcționări a locației, în condiții civilizate, conform normelor legale, mulțumindu-vă anticipat pentru respectarea lor.

Turistul – este reprezentat de persoana care utilizează bunurile și serviciile aparținând sau fiind prestate de DIVIO SERV SRL prin PENSIUNEA VILLA DIVA.

Prin semnarea fișei de cazare, turistul, împreună cu toate persoanele cazate în camera respectivă, declară că este de acord și respectă prezentul regulament de ordine interioară.

1. Drepturile turistului:

Turistului i se va respecta confidențialitatea datelor, va avea acces neîngrădit la facilitățile pensiunii și de agrement pentru perioadele plătite, respectându-i-se drepturile și libertățile fundamentale, conferite omului prin lege.

2. Obligațiile turistului:

• să prezinte la recepție un act de identitate valabil și să respecte orele de check-in (între 13:30 – 22:00) și check-out (până la 11:30);

• să anunțe cât de repede posibil orice defecțiune a aparaturii sau instalațiilor din dotare;

• să nu arunce în WC-uri obiecte care ar putea conduce la obstrucția sistemului de scurgere sau la avarierea stației de colectare a reziduurilor;

• să nu deterioreze în mod voluntar sau involuntar obiectele din dotarea locației, în caz contrar turistul având obligația achitării contravalorii obiectului deteriorat și a manoperei în baza unui proces verbal întocmit în prezența clientului (dacă acesta anunță evenimentul) sau în lipsa acestuia (dacă personalul de serviciu constată evenimentul), caz în care se solicită prezența autorităților competente (Poliția Română), document ce va fi transmis turistului la adresa de domiciliu în vederea recuperării prejudiciului adus locației;

• să nu deranjeze liniștea celorlalți turiști;

• să nu lase copiii nesupravegheați, atât în interiorul cât și în exteriorul locației, orice accident produs ca urmare a nesupravegherii acestora nefiind responsabilitatea locației sau a personalului de serviciu;

• pe perioada șederii în locație, turiștii au obligația de a păstra curățenia prin folosirea coșurilor de gunoi, de a nu distruge vegetația plantată și a folosi scrumierele pentru aruncarea chiștoacelor de țigări, în afara camerelor.

• să aibă grijă de bunurile personale;

• conform capitolului „CRITERII GENERALE” din OMT 65/ 2015, lenjeria și prosoapele se schimbă la 3 zile, respectiv la 2 zile; în caz de forță majoră, vă rugăm să solicitați personalului schimbarea acestora;

• locația nu percepe taxă pentru serviciul de internet și nu își asumă răspunderea pentru eventualele defecțiuni sau a lipsei sporadice a semnalului cauzate de furnizorul de internet, precum și a suprautilizării acestuia de către turiști;

• utilizarea unei vestimentații adecvate, atât în incinta pensiunii, cât și a teraselor de vară;

• nu este permis nudismul sau orice formă de exhibiționism în incinta locației;

• este interzisă cu desăvârșire introducerea / consumul de substanțe halucinogene și psihotrope;

• să predea cheia camerei la recepție, după ce camera a fost verificată de personalul de serviciu, în prezența turistului;

3. DIVIO SERV SRL prin PENSIUNEA VILLA DIVA, NU ESTE ȘI NU VA FI RESPONSABILĂ pentru nici un fel de accident, vătămare sau alte evenimente datorate comportamentului inadecvat al turistului, stării de ebrietate sau oricărui alt motiv, inclusiv prin folosirea incorecta a băilor, dușurilor, corpurilor cu funcționare electrică (veioze, aplice, uscătoare păr, televizoare, etc.)

4. În cazul nerespectării prezentului regulament de ordine internă, ne rezervăm dreptul de a solicita clientului eliberarea camerei și implicit pierderea întregii sume achitate pentru serviciile de cazare.

ADMINISTRAREA